Hírek és események

Új áldozópapot szenteltek a Miskolci Egyházmegyében

júl
22

Július 20-án, Szent Illés próféta ünnepén Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke Sátoraljaújhelyen Szent Liturgia keretében áldozópappá szentelte Molnár Attila diakónust.

Beküldte: tothlorant tovább

Püspöki látogatás Egerben: Orosz Atanáz püspök atya felolvasóvá avatta Vajda Mihályt.

júl
12

Az egri Ward Mária Általános Iskola kápolnájában - a görögkatolikus szertartások jelenlegi végzési helyén - részesült hit-testvérünk az egyházi rend alsó fokozatában. Az ünnep helybeni megélésével a közösség erősítése volt püspök atya célja, hiszen az ilyen jellegű szentelések rendszerint a püspöki székesegyházban történnek.

Beküldte: tothlorant tovább

Beszélgetés Tamás újszentelt atyával

júl
12

A Miskolci Egyházmegye új áldozópappal gyarapodott július 3-án. Nagy Tamással Marincsák Miklós beszélgetett a papszentelés szertartása után.

Kedves Tamás! Lévén, hogy régóta ismerlek téged, s szemináriumban együtt töltött évek is összekötnek minket, különleges örömmel kapcsolódtam be én is Egyházunk imájába, a vasárnapi pappá szenteléseden.

Beküldte: tothlorant tovább

Új áldozópap a Miskolci Egyházmegyében

júl
12

Orosz Atanáz megyéspüspök áldozópappá szentelte Nagy Tamás diakónust július 3-án, Sárospatakon.
A sárospataki parókia védőszentjének, Péter és Pál főapostoloknak búcsúján kapta meg az egyházi rend áldozópapi szentségét Nagy Tamás diakónus. Papi jelmondatául Máté evangéliumának sorait választotta: „Embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennek minden lehetséges.” Mt 10,27

Beküldte: tothlorant tovább

Diakónusokat és papokat szenteltek Gyulafehérváron

júl
01

Jakubinyi György érsek Tamás József segédpüspök és az egyházmegye papságának képviselői jelenlétében június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén pappá szentelte a gyulafehérvári szeminárium végzős növendékeit.
Az újmisések a szentelés után megkapták első dispozíciójukat is. Both László Szovátán, Farkas Zsombor Gelencén, Ilyés Lehel Gyergyóalfaluban lesz segédlelkész augusztus 1-jétől.

Beküldte: tothlorant tovább

Hajdúdorog város képviselő-testülete Budai János diakónus részére Hajdúdorogért Emléklapot adományozott

jún
21

Hajdúdorog város képviselő-testülete a városnapi ünnepélyes képviselő-testületi ülésen Budai János, diakónus részére Hajdúdorogért Emléklapot adományozott a helyi cigányság körében végzett alázatos pasztorációs munkájáért, a példaértékű diakónusi szolgálatáért, a hitélet erősítéséért és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség közösségi programjainak szervezéséért.

Beküldte: tothlorant tovább

Állandó diakónusok szentelése a Váci Egyházmegyében

jún
21

Beer Miklós megyéspüspök június 18-án, szombaton 10 órakor a váci székesegyházban áldozópappá szenteli Ecseri Pál, Kiss Dávid, Polcz Zoltán és Simon Gáspár Balázs diakónusokat, továbbá állandó diakónussá szentelte Fazekas Gábort, Frics Zoltánt és Kmetty Zsoltot.

Beküldte: tothlorant tovább

Pap-és diakónusszentelés Szombathelyen

jún
21

Kaszás Csabát diakónussá, Takács Andrást pedig áldozópappá szentelte a szombathelyi Székesegyházban dr. Veres András egyházmegyei kormányzó június 18-án.

Zsúfolásig megtelt a Székesegyház a nagy ünnepre, amelyen a szentelendők mellett, a jubiláns atyákat is köszöntötte Veres András. A szentelésre nagy számban érkeztek az egyházmegyéből rokonok, hívek, szerzetesek és persze a Győri Egyházmegyéből is papok, kispapok – ahol a tanulmányaikat folytatták a szentelendők – hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak Csabáért és Andrásért és persze a jubiláns papokért.

Beküldte: tothlorant tovább

"Ne nekem szolgáljanak, hanem én szolgáljak" - papszentelés Egerben

jún
21

Bakos Tamás diakónust pappá, Drahos Dávidot, Holló Gábort, Liga Konrádot és Maksó Pétert pedig diakónussá szentelte június 18-án az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek. Az ünnepi szentmisén részt vett a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívők sokasága.

Beküldte: tothlorant tovább

Elköteleződni egy életre – pap- és diakónusszentelés a Pécsi Egyházmegyében

jún
21

Június 17-én Udvardy György főpásztor vezetésével Mecseknádasdról indultak azok a zarándokok, akik a szentelendő papokért és a hivatásokért ajánlották fel az út fáradalmait. Az út Püspökszentlászlón keresztül vezetett, ahol este a megyéspüspök celebrált szentmisét.

A zarándokok éjjel indultak tovább Pécsre, a június 18-án 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén pedig a Pécsi Egyházmegye teljes papsága részt vett. A szertartáson Berecz Tibort és Lápossy Pétert áldozópappá, Sas Norbertet pedig szerpappá, azaz diakónussá szentelte a főpásztor.

Beküldte: tothlorant tovább

Oldalak