Hírek és események

Aranyszájú Szent János húsvéti beszéde

ápr
20

Aki istenfélő és istenszerető, merítsen magának hasznot ebből az ünnepből! Aki értelmes szolga,
menjen be örvendezéssel Ura örömébe!
Aki az első órától munkálkodik, vegye el a ma igazságos bérét!
Aki a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással!
Aki a hatodik óra táján jöhetett, ne ingadozzon, mert semmivel sem károsodik!
Aki a kilencedikig késlekedett, álljon elő és ne habozzon!
Aki a tizenegyedik órára érkezett, ne féljen késlek
edése miatt, mert nemes lelkű az Uralkodó, és az
utolsót éppen úgy fogadja, mint az elsőt! Letelepít

Beküldte: tothlorant tovább

Sürgős segítségkérés egy bajbajutott családnak

ápr
12

Egy újfehértói nevelőcsalád nevében kérjük segítségüket. Saját gyermekük mellett három fiú gyermeket nevelnek (2, 4 és 5 évesek) a jó és szép élet reményében. 2014. április 9-én súlyos tragédia történt a család életében: a házuk leégett. Az egész lakás belseje kiégett, minden használhatatlanná vált (bútorzat, ruhák, személyes okmányaik, háztartási gépek). A tűz idején senki nem tartózkodott az épületben. A tűzoltók előzetes vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy a tüzet rövidzárlat okozta. Az ingatlan teljes újjáépítésre szorul.

Beküldte: tothlorant tovább

Baráth Gábor diakónus szentelése

ápr
08

" Magasztalunk téged Krisztus vértanúja, Szent György és tiszteljük a te drága szenvedéseidet, melyeket Krisztusért elszenvedtél." (Ünnepi magasztaló ének)


Nem mindennapi eseményre gyűlnek össze április 23-án, Szent György Nagyvértanú ünnepén a pécsi hívek. Az egyházközségben első alkalommal szentelnek diakónust, Baráth Gábor személyében.
Kocsis Fülöp püspök atya a 17 órakor kezdődő ünnepi szent liturgia keretében szenteli szerpappá.

Isten áldását kérve életére és munkájára!

Beküldte: tothlorant tovább

Böjti futás 2014

már
27

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”
(2Tim 4,7)


Szeretettel hívjuk fel figyelmét egy különleges rendezvényünkre, amit 2014. április 12-én (szombaton) szervezünk meg Szent Pál gondolataitól ihletve Böjti futás elnevezéssel. Összejövetelünk célja, hogy a nagyböjti időszakot egy közös együttléttel zárjuk le, mely által mindannyian megerősödhetünk és ráhangolódhatunk a Nagyhétre. Szeretettel várunk egyéni jelentkezőket is, hiszen a felnőttek és családok is futhatnak velünk együtt!

Beküldte: tothlorant tovább

A DIAKONÁTUS

már
20

A püspökök és papok mellett a diakónusok alkotják az Egyház¬ban az egyházi rend harmadik fokozatát. A II. Vatikáni Zsinat a diakonátusról a következőképp szól az Egyházról szóló dogmatikai konstitúciójában: „A hierarchia alsó fokán állnak a diakónusok. Ők nem papságra, hanem szolgálatra kapják a kézfeltételt. Szentségi kegyelemben megerősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet diakóniájában, a püspökkel és papi testületével közösségben.” („Lumen gentium”29)

Beküldte: tothlorant tovább

DIÁKONUSAINK LELKIGYAKAORLATA

már
18

Immár második alkalommal találkoztunk Máriapócson a Hajdúdorogi Egyházmegye diakónusai, hogy a Nagyböjti időben szűk két napot együtt töltsünk egyrészt lelkigyakorlatos elmélyülésben, másrészt a találkozás örömében.
Találkozásunk lelkigyakorlatos részét Kiss Attila spirituális atya vezette, aki a lelki fejlődés szakaszait mutatta be számunkra.
A második napon kontemplatív sétára indultunk a baktalórántházai erdőbe, ahol a ragyogó napsütésben és a tavaszi melegben gyakorolhattuk a lelki jelenlétet.

Beküldte: tothlorant tovább

Állandó diakónus-jelöltek akolitus avatása az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében

már
16

2014. március 8-án a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet-plébániatemplomban került sor az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye két állandó diakónus-jelöltjének lektorrá avatására. A jelöltek admissziójára januárban Angyalföldön, lektorrá avatásukra februárban Kispesten került sor.

Beküldte: tothlorant tovább

Kanyó Árpád: A Szent Negyven nap böjti rendje

már
06

A zsidó nép, kijővén a fogságból, elhagyta a világi rabságot, a bibliai Egyiptomot, s egy hosszú, küzdelmes vándorlás állott előtte. A nagyböjti út, a 40 évhez hasonlóan 40 napon át nehéz, küzdelmes, s az Egyház a „lelki Egyiptom” rabszolgaságától akarja megőrizni tagjait. A Nagyböjtben, a bűnbánat és megbocsátás „szűk útján” a következő böjti fegyelem van érvényben:
 - A Nagyböjt kezdetének a Vajhagyó vasárnap esti istentiszteletének, a Megbocsátás vecsernyéjének a kezdő áldása számít.

Beküldte: tothlorant tovább

Dr. Papp Miklós: A bűn, mint természetünknek való önellentmondás

már
03

Ma rendkívül meggyöngült a bűnről való gondolkodás. Egyesek szerint nincs is bűn, csak hibáról beszélhetünk, csak figyelmetlenségről vagy véletlenek egybeeséséről. Mások az ember „természetéhez” tartozónak tartják a bűnt, az ember nem tehet róla. Bűnről nem is beszélhetünk, igazából csak az evolúció dinamikája jelenik meg az ember életében úgy, hogy a gyöngébb kihull. Így a bűnnek még előnye is lehet. Sokan terelik a felelősséget a családi neveltetésre, a társadalom hiányosságaira, az ösztönrendszer irányíthatatlanságára, vagy a tudatalatti befolyására.

Beküldte: tothlorant tovább

Lelki táplálék: Az első vértanú

már
02

Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat.

Beküldte: tothlorant tovább

Oldalak