Hírek és események

A diakónusszolgálat fontosságáról adott ki körlevelet Jaime Spengler, Porto Allegre érseke

aug
16

Jaime Spengler, Porto Allegre érseke, a brazíliai püspöki konferencia megszentelt élet bizottságának elnöke augusztus 10-i, Szent Lőrinc ünnepén kiadott körlevelében a diakónusok egyházi szolgálatának fontosságát hangsúlyozta – adja hírül a Vatikáni Rádió.
„Nagyra értékelt a diakónusoknak az egyház számára végzett szolgálata, és köszönet családjaiknak, akik együttműködnek ennek a fontos feladatnak az ellátása érdekében” – fogalmaz Jaime Spengler érsek.

Beküldte: tothlorant tovább

Diakónusszentelés Gyulafehérvári Főegyházmegyében

aug
13

A gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek június 28-án, csütörtökön 10 órakor a székesegyházban kezdődő szentmise keretében diakónussá szentelte a borszéki Bajkó Norbertet, a ditrói Csíki Szabolcsot, a székelyudvarhelyi Elekes Szabolcsot, a petrillai Ilyés Imrét, borzonti Kovács Istvánt és Puvák Antal P. Marian ferences testvért.

Beküldte: tothlorant tovább

Molnár József diakónus-szentelése Máriapócson

júl
29

Atanáz püspök atya Illés próféta ünnepén diakónussá szentelte Molnár József papnövendéket.

Az idén háromszáz éve annak, hogy az egyházi naptár szerint 1715. június 21-én az Istenszülő Szűzanya kegyképe könnyezni kezdett. Ezen a kegyhelyen „három évszázad csodáiért adunk hálát” – emlékeztetett a miskolci megyéspüspök homíliájában az ünnepi Szent Liturgián, melynek keretében új diakónust is szentelt.

Beküldte: tothlorant tovább

Pap- és diakónusszentelések 2015-ben

jún
10

Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Az elkövetkezendő időszakban húsz újmisés pappal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. Részletes összeállításunkban közöljük az idei pap- és diakónusszentelések időpontjait egyházmegyék szerinti bontásban.
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
Bosák Nándor megyéspüspök Szent László király ünnepén, június 27-én, szombaton, Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén áldozópappá szenteli Mészáros Zsolt diakónust és diakónussá Markovics Balázs akolitust.

Beküldte: tothlorant tovább

Állandó diakónus-jelöltek felolvasóvá avatása a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

Május
23

A diakóniai munka mélyen a Szentírásban gyökerező szolgálati terület. Már az első időkben felismerték az apostolok ennek a szolgálatnak a feltétlen szükségét. A diakónusok első renden az ő munkatársaik voltak, majd a későbbiekben a közösség elöljáróinak (presbiterek, püspökök) szolgatársai lettek. Az „asztaloknál való szolgálat”, az Ige cselekvése jelentősen kibővült, a szegényekkel, az özvegyekkel, árvákkal való törődés mellett akár az Ige hirdetésével is. Az állandó diakonátus, - melyet a II.

Beküldte: tothlorant tovább

NE FÉLJ, NEM ÍTÉLLEK EL!

Május
20

A magzati veszteségek, a vetélés, az abortusz lelki fájdalmainak feldolgozására lelkigyakorlatot tart Tiszaalpáron Kovács Ferenc diakónus és Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó.

Lelki kísérőnk: Jávorka Lajos atya

Ideje: 2015.június 25-28.

Jelentkezhet a 06-20-482-7903 telefonon, vagy e-mailen: nefeljnemitellekel@gmail.com

A részvételnek nem feltétele a rendszeres vallásgyakorlat.

Megkeresésüket bizalmasan kezeljük.

Beküldte: tothlorant tovább

Felolvasó avatás az örökösföldi Szentháromság templomban

Május
14

Szívünkben szeretettel és örömmel készültünk 2015. április 25-ei vecsernyére, a húsvéti ünnepkör feléhez érve mint örvendetes zarándokúton haladva, az örökösföldi Szentháromság templomban, ahol Kocsis Fülöp metropolita atya felolvasói rend adományozásával tisztelte meg egyházközségünk tagját, Tóth Norbertet.
Norbi régóta elkötelezett híve az egyházközségnek és a templomi szolgálatnak. A bensőséges szertartás után meghatódva köszönte meg metropolita atyának a felelősségteljes feladatot, ami a szolgálat teljesítésének még további lelki- és értelmi fejlesztésére ösztönzi.

Beküldte: tothlorant tovább

Ajándékot kaptunk és ajándékká váltunk - „Különítsd el szolgádat…”

ápr
17

Ez a Húsvét különleges volt számunkra, mert a készület és a várakozás, vágyakozás nem ért véget Húsvét vasárnap reggel a feltámadási szertartással, hiszen számunkra, lassan céljukhoz ért papnövendékeknek még egy ajándékot tartogatott a Jóisten Tamásvasárnap, ami nem volt más, mint az alszerpapi rendben való részesülés.

Beküldte: tothlorant tovább

Ferenc pápa megalapította a Hajdúdorogi Metropóliát

már
20

Őszentsége Ferenc pápa folyó év március 20-án megalapította a Magyarországon élő görögkatolikusok számára a Hajdúdorogi Metropóliát. A Szentatya ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia első metropolitájává.

A metropólia székhelye Debrecen városa.

Beküldte: tothlorant tovább

Elbúcsúztunk a könnyező kegyképtől…

már
16

A Miskolci Apostoli Exarchátus híveitől március 15-én búcsúzott el a Kegykép, hogy jelenlétével tovább örvendeztesse a következő állomáshelyeken reá váró embereket.

Miskolcon több ezren járultak értetkőzni az Istenszülőhöz: egyénileg vagy családdal, a környező egyházközségekből és határokon túlról. Eljöttek köszönteni a Szűzanyát a római katolikus testvérek is, Palánki Ferenc segédpüspök és még számos lelkipásztoruk vezetésével. Jó vendéglátóhoz méltóan egy percig sem hagytuk magára a Kegyképet a templomban.

Beküldte: tothlorant tovább

Oldalak