Hírek és események

Molnár József diakónus-szentelése Máriapócson

júl
29

Atanáz püspök atya Illés próféta ünnepén diakónussá szentelte Molnár József papnövendéket.

Az idén háromszáz éve annak, hogy az egyházi naptár szerint 1715. június 21-én az Istenszülő Szűzanya kegyképe könnyezni kezdett. Ezen a kegyhelyen „három évszázad csodáiért adunk hálát” – emlékeztetett a miskolci megyéspüspök homíliájában az ünnepi Szent Liturgián, melynek keretében új diakónust is szentelt.

Beküldte: tothlorant tovább

Pap- és diakónusszentelések 2015-ben

jún
10

Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Az elkövetkezendő időszakban húsz újmisés pappal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. Részletes összeállításunkban közöljük az idei pap- és diakónusszentelések időpontjait egyházmegyék szerinti bontásban.
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
Bosák Nándor megyéspüspök Szent László király ünnepén, június 27-én, szombaton, Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén áldozópappá szenteli Mészáros Zsolt diakónust és diakónussá Markovics Balázs akolitust.

Beküldte: tothlorant tovább

Állandó diakónus-jelöltek felolvasóvá avatása a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

Május
23

A diakóniai munka mélyen a Szentírásban gyökerező szolgálati terület. Már az első időkben felismerték az apostolok ennek a szolgálatnak a feltétlen szükségét. A diakónusok első renden az ő munkatársaik voltak, majd a későbbiekben a közösség elöljáróinak (presbiterek, püspökök) szolgatársai lettek. Az „asztaloknál való szolgálat”, az Ige cselekvése jelentősen kibővült, a szegényekkel, az özvegyekkel, árvákkal való törődés mellett akár az Ige hirdetésével is. Az állandó diakonátus, - melyet a II.

Beküldte: tothlorant tovább

NE FÉLJ, NEM ÍTÉLLEK EL!

Május
20

A magzati veszteségek, a vetélés, az abortusz lelki fájdalmainak feldolgozására lelkigyakorlatot tart Tiszaalpáron Kovács Ferenc diakónus és Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó.

Lelki kísérőnk: Jávorka Lajos atya

Ideje: 2015.június 25-28.

Jelentkezhet a 06-20-482-7903 telefonon, vagy e-mailen: nefeljnemitellekel@gmail.com

A részvételnek nem feltétele a rendszeres vallásgyakorlat.

Megkeresésüket bizalmasan kezeljük.

Beküldte: tothlorant tovább

Felolvasó avatás az örökösföldi Szentháromság templomban

Május
14

Szívünkben szeretettel és örömmel készültünk 2015. április 25-ei vecsernyére, a húsvéti ünnepkör feléhez érve mint örvendetes zarándokúton haladva, az örökösföldi Szentháromság templomban, ahol Kocsis Fülöp metropolita atya felolvasói rend adományozásával tisztelte meg egyházközségünk tagját, Tóth Norbertet.
Norbi régóta elkötelezett híve az egyházközségnek és a templomi szolgálatnak. A bensőséges szertartás után meghatódva köszönte meg metropolita atyának a felelősségteljes feladatot, ami a szolgálat teljesítésének még további lelki- és értelmi fejlesztésére ösztönzi.

Beküldte: tothlorant tovább

Ajándékot kaptunk és ajándékká váltunk - „Különítsd el szolgádat…”

ápr
17

Ez a Húsvét különleges volt számunkra, mert a készület és a várakozás, vágyakozás nem ért véget Húsvét vasárnap reggel a feltámadási szertartással, hiszen számunkra, lassan céljukhoz ért papnövendékeknek még egy ajándékot tartogatott a Jóisten Tamásvasárnap, ami nem volt más, mint az alszerpapi rendben való részesülés.

Beküldte: tothlorant tovább

Ferenc pápa megalapította a Hajdúdorogi Metropóliát

már
20

Őszentsége Ferenc pápa folyó év március 20-án megalapította a Magyarországon élő görögkatolikusok számára a Hajdúdorogi Metropóliát. A Szentatya ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia első metropolitájává.

A metropólia székhelye Debrecen városa.

Beküldte: tothlorant tovább

Elbúcsúztunk a könnyező kegyképtől…

már
16

A Miskolci Apostoli Exarchátus híveitől március 15-én búcsúzott el a Kegykép, hogy jelenlétével tovább örvendeztesse a következő állomáshelyeken reá váró embereket.

Miskolcon több ezren járultak értetkőzni az Istenszülőhöz: egyénileg vagy családdal, a környező egyházközségekből és határokon túlról. Eljöttek köszönteni a Szűzanyát a római katolikus testvérek is, Palánki Ferenc segédpüspök és még számos lelkipásztoruk vezetésével. Jó vendéglátóhoz méltóan egy percig sem hagytuk magára a Kegyképet a templomban.

Beküldte: tothlorant tovább

Öröm és bánat egy napon: alszerpap szentelés és áldozatok napja.

feb
25

Nagyböjt első vasárnapján, a püspöki székesegyházban Atanáz püspök az ünnepi Szent Liturgia elején kiszolgáltatta az alszerpapi rendet a Miskolc-Belvárosi Görög Katolikus Egyházközség kispapjának, Salai Szabolcsnak és prédikációjában megemlékezett a bűncselekmények áldozatairól is.

Beküldte: tothlorant tovább

Thomas Hopko atya: A Nagyböjt

feb
18

A nagyböjti időszak Krisztus Feltámadásának a megünneplését készíti elő. Élő szimbóluma az egész emberi életnek, melynek Krisztussal együtt a saját halottaiból való feltámadásában kell beteljesednie. A megújult odaadás, az imádság, böjt és jótékonyság ideje ez. A bűnbánat ideje, értelmünk, szívünk és tetteink valódi megújulásának az ideje Krisztussal és tanításával összhangban. Elsősorban az az idő amikor visszatérünk Isten és a felebarátunk iránti szeretet nagy parancsolatához.

Beküldte: tothlorant tovább

Oldalak