Hírek és események

Öröm és bánat egy napon: alszerpap szentelés és áldozatok napja.

feb
25

Nagyböjt első vasárnapján, a püspöki székesegyházban Atanáz püspök az ünnepi Szent Liturgia elején kiszolgáltatta az alszerpapi rendet a Miskolc-Belvárosi Görög Katolikus Egyházközség kispapjának, Salai Szabolcsnak és prédikációjában megemlékezett a bűncselekmények áldozatairól is.

Beküldte: tothlorant tovább

Thomas Hopko atya: A Nagyböjt

feb
18

A nagyböjti időszak Krisztus Feltámadásának a megünneplését készíti elő. Élő szimbóluma az egész emberi életnek, melynek Krisztussal együtt a saját halottaiból való feltámadásában kell beteljesednie. A megújult odaadás, az imádság, böjt és jótékonyság ideje ez. A bűnbánat ideje, értelmünk, szívünk és tetteink valódi megújulásának az ideje Krisztussal és tanításával összhangban. Elsősorban az az idő amikor visszatérünk Isten és a felebarátunk iránti szeretet nagy parancsolatához.

Beküldte: tothlorant tovább

Állandó diakónusok szentelése az Egri Egyházmegyében

feb
04

Krisztus szolgáló szeretetének megjelenítői

Beküldte: tothlorant tovább

Dél-Koreában szentelik fel az első mongol diakónust

feb
03

Jelenleg minden Mongóliában dolgozó misszionárius külföldi, az apostoli prefektúra élén a Fülöp-szigetekről származó püspök áll. A mongol fiatal felszentelésével javul a katolikus egyház jogi helyzete a belső-ázsiai országban.

Csütörtökön szentelik diakónussá az első mongol származású diakónust Szöulban. A 23 éves papnövendék felszentelése után az ulánbátori apostoli prefektúrában fog szolgálni.

Beküldte: tothlorant tovább

Szent Efrém Napok 2015

jan
28

A nagy sikerre való tekintettel ebben az évben is szeretettel várunk és hívunk minden kedves érdeklődőt a 2015. január 29-30-án megrendezendő Szent Efrém Napok elnevezésű programsorozatunkra.

Meghívott előadók: Főtisztelendő Balogh Piusz atya, Tardy László karnagy, Monostori Gábor, Jánosi Ágnes, Kisgyőri Krisztián valamint a Szent Efrém férfikar, a Lautitia Ifjúsági vegyeskar a Szent Miklós Ált. Isk. Kicsinyek kórusa és a Szent Atanáz kórus.

Program:

január 29. csütörtök - Debrecen

Beküldte: tothlorant tovább

A szíriai Szent Efrém szentéletű diakónus atya emlékét ünnepeljük

jan
28

A szíriai Niszibiben született a IV. század elején (306-ban). Egyes források szerint anyjától tanulta a keresztény tanítást, mivel apja pogány pap volt, s hite miatt el is űzte otthonról. Már egészen fiatalon Jakab püspök tanítványa lett, aki nemcsak elméleti, hanem gyakorlati nevelést is adott neki. Szülővárosában diakónussá szentelték, s ezután is ott tanítóskodott, majd később szerzetes lett. Aszkéta életével és költeményeivel igen nagy hírnévre tett szert. Az angyali élet eszményét hirdette meg, mert a keresztények fő céljának az eredeti ártatlansághoz való visszatérést tekintette.

Beküldte: tothlorant tovább

Szolgáljátok Istent és az embereket! Hármas diakónus-szentelés a Munkácsi Egyházmegyében

jan
21

Majnek Antal egyházmegyés püspök január 17-i ünnepi szentmise keretében szentelte diakónussá Jurij Gál, Ruszlan Sztrizsak és Jevhen Fizer kispapokat.
A Munkácsi Szent Márton székesegyházban megtartott eseményen részt vett a Lembergi Papnevelő Intézet rektora, a Horodoki Papnevelő intézet előadói, valamint jelen voltak az egyházmegye papjai, szerzetesnői.

Beküldte: tothlorant tovább

Jedlik Ányos István bencés szerzetesre, emlékezett szülőfaluja Szímő

jan
15

Örömmel fogadtuk a meghívást, a szímői Jedlik Ányos István születésének 215.évfordulójáról tartott megemlékezésre. A Jedli Ányos lovagrend tagjai ,akiknek széktemploma a szolnoki Szentlélek kiáradásáról elnevezett. Görögkatolikus templom már évek óta megemlékeznek névadójukról. Ez úton ott tartották évnyitó ülésüket.

Beküldte: tothlorant tovább

Diakónusszentelés Zalaegerszegen

jan
03

2015. január 3-án diakónussá szentelte Kiss Kornél ferences testvért Veres András megyéspüspök.

Beküldte: tothlorant tovább

Szent István fődiakónus ünnepe

dec
27

Ma karácsony másnapján Szent Istvánt, az első diakónust és vértanút ünnepeljük. Mire is tanít minket ez az ünnep, mi a legfőbb mondanivalója, s miért éppen karácsony másnapján ünnepeljük? Azért ünnepeljük karácsony másnapján, mert szorosan összefonódik magával az ünneppel. István diakónus élete példájával mutatott rá arra, hogy azt a szeretetet, és vértanúsága karácsonykor világba született Jézus hozott el nekünk. Meg lehet valósítani, hogyha rendelkezünk egy nagyon fontos és lényeges tulajdonsággal, erénnyel. Ez pedig nem más, mint az állhatatosság.

Beküldte: tothlorant tovább

Oldalak