Hírek és események

2016. augusztus 29-én Beregdarócon Orosz Atanáz püspök a Nyíregyházi Egyházmegye diakónusává szenteli Gajdos Lászlót.

aug
24

Örömmel értesítjük a Nyíregyházi Egyházmegye, illetve a Hajdúdorogi Metropólia híveit, hogy 2016. augusztus 29-én hétfőn Beregdarócon, Keresztelő Szent János fejevételének ünnepén a 10 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgia keretében Orosz Atanáz püspök diakónussá szenteli Gajdos László csegöldi lelkipásztori kisegítőt.

A szerpapszentelésre szeretettel várunk mindenkit!

diakónus, szentelés, Beregdaróc

Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: http://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=328

Beküldte: tothlorant tovább

Ferenc pápa elrendelte a női diakonátus kérdését vizsgáló bizottság felállítását

aug
02

A Szentatya rendelkezett a női diakonátus kérdését vizsgáló bizottság felállításáról – tájékoztat az augusztus 2-án kibocsátott sajtóközleményben a Vatikán.

A sok vitát kiváltó téma májusban, a rendi elöljárók találkozóján került szóba; az egyházfő már akkor jelezte: szándékában áll egy bizottságot megbízni a női diakonátus vizsgálatával, különös tekintettel a női diakonátus az egyháztörténelem korai évszázadaiban játszott szerepére.

Beküldte: tothlorant tovább

PAPSZENTELÉST ÜNNEPELTEK HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN

aug
02

Kocsis Fülöp érsek-metropolita Szent Anna elhunytának ünnepén, július 25-én áldozópappá szentelte Boros András diakónust szülővárosában, Hajdúböszörményben.

A főpásztor szentbeszédében kiemelte, minden papszentelés személyes, s egyszersmind általános és egyetemes is, hiszen az egész katolikus egyház kap új papot, de az a személy, aki ezen a napon pappá válik, az Isten személyesen megszólított, kiválasztott embere is.

Beküldte: tothlorant tovább

Új áldozópapot szenteltek a Miskolci Egyházmegyében

júl
22

Július 20-án, Szent Illés próféta ünnepén Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke Sátoraljaújhelyen Szent Liturgia keretében áldozópappá szentelte Molnár Attila diakónust.

Beküldte: tothlorant tovább

Püspöki látogatás Egerben: Orosz Atanáz püspök atya felolvasóvá avatta Vajda Mihályt.

júl
12

Az egri Ward Mária Általános Iskola kápolnájában - a görögkatolikus szertartások jelenlegi végzési helyén - részesült hit-testvérünk az egyházi rend alsó fokozatában. Az ünnep helybeni megélésével a közösség erősítése volt püspök atya célja, hiszen az ilyen jellegű szentelések rendszerint a püspöki székesegyházban történnek.

Beküldte: tothlorant tovább

Beszélgetés Tamás újszentelt atyával

júl
12

A Miskolci Egyházmegye új áldozópappal gyarapodott július 3-án. Nagy Tamással Marincsák Miklós beszélgetett a papszentelés szertartása után.

Kedves Tamás! Lévén, hogy régóta ismerlek téged, s szemináriumban együtt töltött évek is összekötnek minket, különleges örömmel kapcsolódtam be én is Egyházunk imájába, a vasárnapi pappá szenteléseden.

Beküldte: tothlorant tovább

Új áldozópap a Miskolci Egyházmegyében

júl
12

Orosz Atanáz megyéspüspök áldozópappá szentelte Nagy Tamás diakónust július 3-án, Sárospatakon.
A sárospataki parókia védőszentjének, Péter és Pál főapostoloknak búcsúján kapta meg az egyházi rend áldozópapi szentségét Nagy Tamás diakónus. Papi jelmondatául Máté evangéliumának sorait választotta: „Embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennek minden lehetséges.” Mt 10,27

Beküldte: tothlorant tovább

Diakónusokat és papokat szenteltek Gyulafehérváron

júl
01

Jakubinyi György érsek Tamás József segédpüspök és az egyházmegye papságának képviselői jelenlétében június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén pappá szentelte a gyulafehérvári szeminárium végzős növendékeit.
Az újmisések a szentelés után megkapták első dispozíciójukat is. Both László Szovátán, Farkas Zsombor Gelencén, Ilyés Lehel Gyergyóalfaluban lesz segédlelkész augusztus 1-jétől.

Beküldte: tothlorant tovább

Hajdúdorog város képviselő-testülete Budai János diakónus részére Hajdúdorogért Emléklapot adományozott

jún
21

Hajdúdorog város képviselő-testülete a városnapi ünnepélyes képviselő-testületi ülésen Budai János, diakónus részére Hajdúdorogért Emléklapot adományozott a helyi cigányság körében végzett alázatos pasztorációs munkájáért, a példaértékű diakónusi szolgálatáért, a hitélet erősítéséért és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség közösségi programjainak szervezéséért.

Beküldte: tothlorant tovább

Állandó diakónusok szentelése a Váci Egyházmegyében

jún
21

Beer Miklós megyéspüspök június 18-án, szombaton 10 órakor a váci székesegyházban áldozópappá szenteli Ecseri Pál, Kiss Dávid, Polcz Zoltán és Simon Gáspár Balázs diakónusokat, továbbá állandó diakónussá szentelte Fazekas Gábort, Frics Zoltánt és Kmetty Zsoltot.

Beküldte: tothlorant tovább

Oldalak